Karton togalanýan maşyn - www.hdtekstil.com


umityilmaz224310 · 7 ay önce
"HD MAKİNA" DÖWRÜN MAZINLERI ÖNÜMÇILIK  (Türkmen)
   Biziň kompaniýamyz Bursa merkezinde işleýär.
2007-nji ýylda şu güne çenli içerki we halkara dokma enjamlaryny öndürýäris.
Şeýle hem kompaniýamyz ähli dokma maşynlary üçin hyzmat-tehniki hyzmat-gurnama hyzmatlaryny hödürleýär.
Kompaniýamyz tarapyndan öndürýän maşynlarymyz;
  * Mata ölçeg enjamy
  * Mata hiline gözegçilik enjamy
  * Mata dokamak üçin maşyn
  * Mata eplenýän maşyn (2 we 4 üçin deprek eplenýän maşyn)
  * Mata metal barlag enjamy
  * Mata togalanýan maşyn
  * Perde gyrasy gurşun tikin maşyny
  * Brode talon kesiji maşyn
 
  * Mata rulony örtmek, daňmak we uzatmak üçin maşyn
  * Garşylyk uzynlygy kesýän maşyn (Şarf-Şal-Baýdak-Şarf matalary üçin)
  * Sowuk uzynlygy kesýän maşyn (Pagta matalary üçin)
  * Band görnüşli mata gözegçilik we gaplaýyş enjamy
  * Lak nagyşly maşyn we boýag enjamy
  * Mata geçiriji çap we laminasiýa enjamy
  * Karton Rolik rulon enjamy
  * Deşikli kagyz maşynyň aşagy  
Facebook : https://www.facebook.com/hdgurupturkey
Youtube  : https://www.youtube.com/channel/UCN6azwb8x9kZkRCzOdmILSg
Linkedln  : https://www.linkedin.com/in/%C3%BCmit-yilmaz-b1531857
Hormat bilen;
HD GROUP / UT Dokma enjamlary Daşary söwda
Jenap Umit YILMAZ
www.hdtekstil.com
umityilmaz22@hotmail.com  (24/7 aragatnaşyk)
+90 544 319 46 83 - Bursa, Türkiýe